Právní předpisy

Právní informace

  • Tyto webové stránky jsou majetkem společnosti AmRest s.r.o., se sídlem Evropská 2591/33E, Praha 6, 160 00, IČ 26476215, zapsané v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 84710 (dále jen „Společnost“), která si vyhrazuje autorská práva na celý jejich obsah, a to jak na design, text, fotografie, zvukové soubory, videonahrávky, grafiku či uspořádání. Bez písemného souhlasu Společnosti je zakázáno obsah těchto webových stránek jakkoli pozměňovat, kopírovat či šířit. Při používání webových stránek Společnosti není dovoleno jakkoli zasahovat do jejich obsahu nebo je využívat k šíření škodlivých souborů. Je zakázáno snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto webových stránek.

  • Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky neprovozované Společností (dále jen „Externí weby“). Společnost takovéto Externí weby nekontroluje a neodpovídá za jejich obsah a odmítá veškerou odpovědnost za případné ztráty, škodu či poškození jakéhokoliv druhu vyplývající z obsahu Externích webů.

  • Veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právním řádem České republiky.

  • Společnost si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli aktualizovat. Užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s výše uvedeným. Pokud s tímto nesouhlasíte, tyto webové stránky nepoužívejte.

V pořádku

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.